Ändra spelvanor med stödlinjen

Att spela om pengar kan ge mycket spänning och det är lätt att drömma och fantisera om vad man skulle kunna göra om man vann en stor summa pengar. Men spelandet är inte alltid helt oproblematiskt. Spelmissbruk eller spelberoende har blivit allt vanligare, både i Sverige och i resten av världen, och har blivit erkänt som ett samhällsproblem.Den senaste vetenskapliga undersökning om spelvanor och spelmissbruk i Sverige genomfördes för över 10 år sedan. Sedan dess har många speloperatörer slagit sig in på marknaden och teknikens utveckling har gjort spelmöjligheter väldigt tillgängliga. Rapporter idag visar att det framför allt är sportspelen, nätcasino och just tillgängligheten som gör att fler hamnar i missbruk. Nätcasino pekas ut som ett huvudsakligt problemspel för närmare 50 % vilket kan jämföras med siffror från 2010 då andelen låg på 12 %. Idag uppskattas det att det finns ungefär 260 000 personer som är anhöriga till någon som har eller håller på att få problem med spelandet.Känner man själv att det finns risk för att ens spelande skapar problem eller om man känner någon som ligger i farozonen finns det stöd att få. Stödlinjen, som drivs av Centrum för psykiatriforskning på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, erbjuder anonym rådgivning till spelare och anhöriga utan kostnad. De erbjuder kontakt via telefon, chatt och e-post där erfarna rådgivare kan ge tips, råd och stöd oavsett var man bor i landet.Som ett första steg i att förändra sina spelvanor kan man ta del av Stödlinjens självhjälpsprogram. Där erbjuds man konkreta verktyg för att bryta sina spelvanor genom att bland annat lära sig hantera risksituationer, finna motivation och planera in spelfria aktiviteter.Via Stödlinjen kan man också få hjälp med att komma i kontakt med kommuner och stödföreningar som erbjuder behandling av spelberoende. De behandlingsmetoder som visat sig vara effektiva är motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi.